Sunday, December 13, 2015

State Governors - II

This is the list of the governors of various states as on December 13, 2015


Maharashtra
Shri Chennamaneni Vidyasagar Rao

Manipur
Shri V. Shanmuganathan (Add. Charge)

Meghalaya
Shri V. Shanmuganthan

Mizoram
Lt. General (Retd.) Nirbhay Sharma

Nagaland
Shri Padmanabha Balakrishna Acharya

Odisha
Dr. S. C. Jamir

Punjab
Shri Kaptan Singh Solanki

Rajasthan
Shri Kalyan Singh

Sikkim
Shri Shriniwas Dadasaheb Patil

Tamil Nadu
Dr. K. Rosaiah

Telangana
Shri E.S Lakshmi Narasimhan (Add. Charge)

Tripura
Shri Tathagata Roy

Uttar Pradesh
Shri Ram Naik

Uttarakhand
Dr. Krishan Kant Paul

West Bengal

Shri Keshari Nath Tripathi

No comments: